Ympäristö

Jokainen tapahtumakävijä voi huolehtia tapahtuma-alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä laittamalla roskat roskiksiin ja keräysastioihin. Tapahtuma-alueelta löytyy useita roskien lajittelupisteitä. Alueella useassa vuorossa kiertävät siivouspartiot neuvovat tapahtumakävijöitä jätteiden lajittelussa.

Kaikki Pitsiviikon käyttämä sähkö on Rauman Biovoiman tuottamaa vihreää sähköä. Vihreän sähkön käyttämisen tapahtumassa mahdollistavat Rauman Energia ja Lännen Omavoima.

Pitsiviikon ympäristötyölle myönnettiin vuonna 2019 Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassi-järjestelmän avulla suunnittelemme ja toteutamme tapahtuman ympäristötyötä.

Olemme sitoutuneet tarkkailemaan ja suunnittelun avulla vähentämään tuotannon ja toimintamme ympäristövaikutuksia. 

  • Seuraamme energiankulutusta ja pyrimme energiatehokkuuteen. Valitsemme uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön.
  • Suunnittelemme kuljetusten ajoreitit ja seuraamme ajokilometrejä. Laskemme ajokilometreistä syntyvät päästöt. 
  • Teemme vastuullisia ja ympäristöystävällisiä hankintoja. Lainaamme, vuokraamme ja vältämme uuden ostamista. Kiinnitämme huomiota hankittavien materiaalien laatuun ja alkuperään. 
  • Kevennämme kemikaalikuormaa valitsemalla biohajoavia ja ympäristö- ja allergiamerkittyjä tuotteita. 
  • Lajittelemme tuotantopaikoilta syntyvän jätteen ja mahdollistamme hyvät jätteiden lajittelumahdollisuudet tapahtumakävijöille. 

Ekokompassi on Suomessa kehitetty ympäristöjärjestelmä, jonka tarkoitus on parantaa käytännöntasolla yritysten ja tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa. Ekokompassi on jo lähes 30 tapahtumalla, 60 yrityksellä ja muutamalla virastolla. Lisää aiheesta voi lukea Ekokompassin nettisivuilta.

Ekokompassi-tapahtuma.