Ympäristö

Jokainen Pitsiviikon kävijä voi tehdä osansa tapahtuma-alueen puhtaanapidon ja viihtyisyyden eteen laittamalla roskat niille kuuluville paikoille roskiksiin ja keräysastioihin. Alueelta löytyy useita roskien lajittelupisteitä helpottamaan kierrätystä. Lisäksi tapahtuma-alueella kiertävät siivouspartiot ovat valmiina auttamaan ja neuvomaan kävijöitä jätteiden oikeanlaisessa lajittelussa.

Pitsiviikon järjestäjät ovat sitoutuneet ympäristöystävälliseen toimintaan, ja kaikki tapahtumassa käytettävä sähkö on tuotettu Rauman Biovoiman vihreällä sähköllä. Tämä yhteistyö Rauman Energian ja Lännen Omavoiman kanssa mahdollistaa vihreän energian käytön tapahtumassa, edistäen kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua.

Puuseinä ja puinen avoinna-kyltti

Pitsiviikolle myönnettiin vuonna 2019 arvostettu Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka tunnustaa tapahtuman ympäristötyön. Ekokompassi-järjestelmän avulla suunnittelemme ja toteutamme aktiivisesti ympäristöystävällisiä käytäntöjä ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tapahtuman ekologista jalanjälkeä.

Olemme sitoutuneet tarkkailemaan ja suunnittelun avulla vähentämään tuotannon ja toimintamme ympäristövaikutuksia. 

  • Seuraamme energiankulutusta ja pyrimme energiatehokkuuteen. Valitsemme uusiutuvilla energiamuodoilla tuotetun sähkön.
  • Suunnittelemme kuljetusten ajoreitit ja seuraamme ajokilometrejä. Laskemme ajokilometreistä syntyvät päästöt. 
  • Teemme vastuullisia ja ympäristöystävällisiä hankintoja. Lainaamme, vuokraamme ja vältämme uuden ostamista. Kiinnitämme huomiota hankittavien materiaalien laatuun ja alkuperään. 
  • Kevennämme kemikaalikuormaa valitsemalla biohajoavia ja ympäristö- ja allergiamerkittyjä tuotteita. 
  • Lajittelemme tuotantopaikoilta syntyvän jätteen ja mahdollistamme hyvät jätteiden lajittelumahdollisuudet tapahtumakävijöille. 

Ekokompassi on Suomessa kehitetty ympäristöjärjestelmä, jonka tarkoitus on parantaa käytännöntasolla yritysten ja tapahtumien ympäristöasioiden hallintaa. Ekokompassi on jo lähes 30 tapahtumalla, 60 yrityksellä ja muutamalla virastolla. Lisää aiheesta voi lukea Ekokompassin nettisivuilta.