Ympäristötyö

Pitsiviikon ympäristötyölle myönnettiin viime vuonna Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Ekokompassi-järjestelmän avulla suunnittelemme ja toteutamme myös Pitsiviikko Liven yhteydessä tänä vuonna tehtävää ympäristötyötä. 

Olemme sitoutuneet tarkkailemaan ja suunnittelun avulla vähentämään tuotannon ja toimintamme ympäristövaikutuksia. 

  • Seuraamme energiankulutusta ja pyrimme energiatehokkuuteen. 
  • Suunnittelemme kuljetusten ajoreitit ja seuraamme ajokilometrejä. Laskemme ajokilometreistä syntyvät päästöt. 
  • Teemme vastuullisia ja ympäristöystävällisiä hankintoja. Lainaamme, vuokraamme ja vältämme uuden ostamista. Kiinnitämme huomiota hankittavien materiaalien laatuun ja alkuperään. 
  • Kevennämme kemikaalikuormaa valitsemalla biohajoavia ja ympäristö- ja allergiamerkittyjä tuotteita. 
  • Lajittelemme tuotantopaikoilta syntyvän jätteen.