Info

Tiedoksi Pitsiviikon näyttely- ja ohjelmajärjestäjille 

Pitsiviikkoa ei tänä vuonna järjestetä isona yleisötapahtumana. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa juhlavuoden Pitsiviikolle jo alkuvuoden aikana ilmoitetusta ja valmistellusta ohjelmasta pystytään siirtämään ensi vuoteen, 17.-25.7.2021 järjestettävälle Pitsiviikolle. Kiitämme kaikkia Pitsiviikon valmisteluun ja sisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneita yhteistyötahoja ja näyttelyiden ja ohjelman järjestäjiä.

Pitsiviikon painettua käsiohjelmaa ei tänä vuonna julkaista.  

Yleisötilaisuuksien järjestämistä koskevat rajoitukset ja suositukset on huomioitava

Näyttelyn, tilaisuuden tai tapahtuman kesällä 2020 järjestävän on huomioitava yleisötilaisuuksia koskeva ohjeistus. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat koonneet ohjeistuksen koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytöstä.

Aluehallintoviraston määräykset kokoontumisrajoituksista.

Miten voit markkinoida kesällä 2020 järjestämääsi tilaisuutta tai tapahtumaa 

Raumalla järjestettävät tapahtumat kannattaa lisätä kaupungin ylläpitämään tapahtumakalenteriinTapahtuman lisääminen kalenteriin on maksutonta ja helppoa. Tapahtumailmoitukset tarkistetaan palvelupiste Pyyrmanissa ennen julkaisua. 

Rauman kaupungin Doerz-verkkokauppa on matkailutuotteiden ja -palveluiden verkkokauppa, jonne toimijat voivat lisätä myyntiin oman matkailutuotteensa tai -palvelunsa. Lisätietoja verkkokaupan toiminnasta saa Rauman kaupungin matkailupalveluista. 

Rauman kaupungin matkailuneuvonta välittää matkailijoille tietoa kaupungista, sen palveluista ja tapahtumista. Matkailuneuvonta kannattaa pitää ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista.