Info

Tiedoksi Pitsiviikon näyttely- ja ohjelmajärjestäjille 

Pitsiviikkoa ei tänä vuonna järjestetty isona yleisötapahtumana. Tavoitteena on, että mahdollisimman suuri osa juhlavuoden Pitsiviikolle jo alkuvuoden aikana ilmoitetusta ja valmistellusta ohjelmasta pystytään siirtämään ensi vuoteen, 17.-25.7.2021 järjestettävälle Pitsiviikolle. Kiitämme kaikkia Pitsiviikon valmisteluun ja sisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuneita yhteistyötahoja ja näyttelyiden ja ohjelman järjestäjiä.

Miten voit markkinoida kesällä 2020 järjestämääsi tilaisuutta tai tapahtumaa 

Raumalla järjestettävät tapahtumat kannattaa lisätä kaupungin ylläpitämään tapahtumakalenteriinTapahtuman lisääminen kalenteriin on maksutonta ja helppoa. Tapahtumailmoitukset tarkistetaan palvelupiste Pyyrmanissa ennen julkaisua. 

Rauman kaupungin Doerz-verkkokauppa on matkailutuotteiden ja -palveluiden verkkokauppa, jonne toimijat voivat lisätä myyntiin oman matkailutuotteensa tai -palvelunsa. Lisätietoja verkkokaupan toiminnasta saa Rauman kaupungin matkailupalveluista. 

Rauman kaupungin matkailuneuvonta välittää matkailijoille tietoa kaupungista, sen palveluista ja tapahtumista. Matkailuneuvonta kannattaa pitää ajan tasalla ajankohtaisista tapahtumista.