Yleisö seuraa lavalla tapahtuvaa esitystä penkeillä istuen